TRACER STUDY 2022

Yth. Alumni INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI Sesuai himbauan Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Kediri, kami sampaikan kepada para alumni IAIN Kediri LULUSAN TAHUN 2022 untuk mengisi tracer study melalui https://forms.gle/kgS37yVLkLGvV5JdA Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima Baca Lebih Lengkap . . .

TRACER STUDY 2021

Yth. Alumni INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI Sesuai himbauan Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Kediri, kami sampaikan kepada para alumni IAIN Kediri LULUSAN TAHUN 2021untuk mengisi tracer study melalui https://forms.gle/kgS37yVLkLGvV5JdA Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.